Политика за поверителност

Написано от: BGPaleti.com
BGPALETI предлага следната Политика за поверителност при използването на нашият уеб сайт. Данните и информацията за вас и вашият профил се съхраняват при нас в определени Бази данни /MySQL/ като процеса е изцяло законосъобразен с българското законодателство, както и във връзка с директивата GDPR, Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Вашите данни се записват, когато използвате нашите контакти форми, както и формите за регистрация в уеб сайта. Данните, които ние събираме и пазим в нашите Бази данни могат да бъдат - Име, Фамилия, Адрес, Телефонен номер, Град, Държава, Email и други данни и съобщения, които вие сте изпратили до нас. Изпращайки вашите запитвания, вие имате възможността да се запознаете и съгласите с Политиката за поверителност и да дадете съгласието си преди да изпратите вашето запитване/регистрация.

Данните се събират с цел да се подготвят и оформят вашите запитвания и поръчки. Можете по всяко време да изтриете вашите данни от уеб сайта ни, чрез опцията за изтриване на профила си, или като се свържете с нас за съдействие. Вашите данни се съхраняват на нашите сървъри, след постъпване на информацията към нас.